Pogodba med DUJPP in MOPE

Nazaj

Pogodba med DUJPP in MOPE

Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Miran Sečki in minister Ministrstva za okolje podnebje in energijo Republike Slovenije, mag. Bojan Kumer, sta dne 05.10.2023 podpisala Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa.

Skladno z Zakonom o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) in podpisom te pogodbe se pristojnosti za upravljanje javnega potniškega prometa z novembrom 2023 prenesejo na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa.

Podpisana pogodba ureja:

  • zagotavljanje izvajanja obvezne gospodarske javne službe javni potniški promet, razen mestnega linijskega prevoza, posebnega linijskega prevoza, žičniškega prevoza in prevoza po vodnih poteh;
  • načrtuje, usklajuje in potrjuje vozne rede medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov ter potrjuje predlog voznega reda izvajalca, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v železniškem prometu in sodeluje v postopku oblikovanja voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture;
  • izvaja nadzor nad izvajanjem obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu;
  • ter druga dela in naloge, ki so opredeljeni v 16. in 17. členu ZUJPP.
Pogodba med DUJPP in MOPE

Kontakt