aaaaaaaaaDUJPP - Družba za upravljanje javnega potniškega prometa

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa

Povezujemo Slovenijo

DUJPP

Novice

Pogodba med DUJPP in MOPE

Pogodba med DUJPP in MOPE

Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Miran Sečki in minister Ministrstva za okolje podnebje in energijo Republike Slovenije, mag. Bojan Kumer, sta dne 05.10.2023 podpisala Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa.

DUJPP

Vlada Republike Slovenije potrdila Poslovni načrt DUJPP

Vlada Republike Slovenije je dne 25. 5. 2023 na 51. redni seji, v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa izvedla skupščino družbe in potrdila Poslovni načrt Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. 

Kontakt