Organiziranost družbe

Nazaj

Uprava

Nadzorni svet

Darko Trajanov
predsednik nadzornega sveta
Teja Božovič Holc
namestnica predsednika nadzornega sveta

Kontakt