Poslanstvo, vizija in vrednote

Nazaj

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotoviti učinkovit in kakovosten javni potniški promet na območju celotne Slovenije v sodelovanju tudi z državami izven naših meja. Družba bo stremela k izboljševanju in dopolnjevanju med različnimi javnimi prevoznimi storitvami na način, da potniku zagotovi učinkovit in več modalni javni potniški promet ter dolgoročno vzdržnost sistema, tako za koncedenta kot koncesionarja. 

Vizija

Vizija družbe je postati razvojno središče in vodilni upravljalec za izvajanje storitev s področja zagotavljanja kakovostnih javnih prevozov potnikov. Želimo zagotoviti varen, celovit, učinkovit in trajnostno naravnan prevoz potnikov. Vse aktivnosti delovanja družbe bodo osredotočene v dobrobit potnika.  

Vrednote

V družbi želimo zaposlenim omogočiti pozitivne in razvojno usmerjene pogoje. Menimo, da le srečen, zadovoljen in sprejet človek lahko izkoristi vse svoje potenciale in je posledično uspešen pri svojem delu.

Poslovno kulturo družbe bomo razvijali in uresničevali v skladu s temeljnimi vrednotami:

  • medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem;
  • poslovno odgovornostjo in tržno naravnanostjo; 
  • okoljskim delovanjem z vizijo trajnostnega razvoja.  

Kontakt