Ustanovitev

Nazaj

Državni zbor Republike Slovenije je 6. aprila 2022 sprejel Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/22 in je pričel veljati  5. maja 2022. Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 54/22) določa, da se za upravljanje z javnim potniškim prometom ustanovi Družba za upravljanje javnega potniškega prometa. Družbo ustanovi Republika Slovenija tako, da Vlada sprejme akt o ustanovitvi družbe in imenuje direktorja. Na podlagi navedenega je Vlada Republike Slovenije  14. julija 2022 sprejela Akt o ustanovitvi družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. in 8. avgusta 2022 imenovala za direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. Mirana Sečkija.

Na podlagi navedene pravne podlage in podanega predloga za vpis družbe v sodni register, je Okrožno sodišče v Kopru dne 9. 9. 2022 izdalo sklep o vpisu ustanovitve subjekta, s katerim je vpisalo Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. v sodni register. 

Kontakt