Novice in obvestila

Pogodba med DUJPP in MOPE

Pogodba med DUJPP in MOPE

Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Miran Sečki in minister Ministrstva za okolje podnebje in energijo Republike Slovenije, mag. Bojan Kumer, sta dne 05.10.2023 podpisala Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa.

DUJPP

Vlada Republike Slovenije potrdila Poslovni načrt DUJPP

Vlada Republike Slovenije je dne 25. 5. 2023 na 51. redni seji, v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa izvedla skupščino družbe in potrdila Poslovni načrt Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. 

Zaživela spletna stran Dujpp.si

Naše poslanstvo je zagotoviti učinkovit in kakovosten javni potniški promet

Z današnjim dnem je zaživela spletna stran Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. (DUJPP). Na njej bomo sporočali informacije v zvezi z delovanjem in izvajanjem poslanstva družbe ter informacije v zvezi z javnim potniškim prometom v Sloveniji.

Kontakt