Trenutno stanje na področju izvajanja medkrajevnega javnega potniškega prometa

Nazaj

Poročilo povzema stanje na področju medkrajevnega avtobusnega prometa, železniškega javnega potniškega prometa in podrobnejše poročilo po večjih koncesionarjih.

Preberi več: www.gov.si

Kontakt