Public transport
Upravljanje JPP v Sloveniji

Državni zbor Republike Slovenije je 6. aprila 2022 sprejel Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP), ki je bil podlaga za ustanovitev podjetja DUJPP. Družba tako periodično prevzema obveznosti upravljanja javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji.

PREVZEM IZVAJANJA OGJS PREVOZA POTNIKOV V NOTRANJEM IN ČEZMEJNEM REGIJSKEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Dne 25. 10. 2023 so bile podpisane Spremembe in dopolnitve Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 in aneks št. 9 k tej pogodbi med SŽ - PP in DUJPP. Na podlagi te pogodbe je DUJPP prevzel upravljanje izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

PREVZEM IZVAJANJA OGJS JLPP NOTRANJEM CESTNEM PROMETU

V letu 2023 je ministrstvo MOPE zaključilo javno naročilo za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu. Te so podeljene za pet let, z začetkom izvajanja s 1. 7. 2024, z možnostjo podaljšanja. Pogodbe so prenesene na DUJPP, ki s tem prevzema upravljanje v notranjem potniškem prometu.