Bus drive
Železniški promet

Vlak ponuja celovite in do potnikov ter okolja prijazne storitve v javnem potniškem prometu. Potovanje z vlakom je udobno, varno in ekološko, nudi pa tudi veliko prednosti. Na vlak se lahko potnik, pod objavljenimi pogoji, odpravi s kolesom, skirojem, s seboj ima lahko tudi psa, prav tako pa je vlak prijazen način potovanja oseb z omejeno mobilnostjo.

Ekološki vidik je pri prevozu z vlakom zelo pomemben, saj je ogljični odtis prevoza z osebnim vozilom na prevožen potniški kilometer več kot 4 krat večji od prevoza z vlakom.
Promet v Sloveniji porabi približno 40 odstotkov vse energije v državi. Pri prometu največji delež energije porabi cestni promet, delež železniškega prometa pa je le okoli en odstotek.

Železniški promet je učinkovit in za potnike velikega pomena, saj v povezavi z avtobusnim prometom skupaj povezuje celotno območje Slovenije in predstavlja ugoden, varen, udoben in okolju prijazen način prevoza.

Avtobusni promet

Avtobusni promet v RS je poleg železniškega najpomembnejši za zagotavljanje prevoza potnikov v javnem potniškem prometu.
Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, so pomembno prevozno sredstvo javnega potniškega prometa v RS.

Avtobusni promet se odvija predvsem kot javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem cestnem prometu. Poteka med avtobusnimi postajami in postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku.
Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so v prvi polovici leta 2023 prepeljali več kot 13,5 mio potnikov.

Največji avtobusni prevozniki v RS, s katerimi sta Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in DUJPP v letošnjem letu podpisala nove koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe medkrajevnega linijskega prevoza potnikov so: Arriva, Nomago, AP Murska Sobota in LPP.

Avtobusni promet je učinkovit in za potnike velikega pomena, saj v povezavi z železniškim prometom skupaj povezuje celotno območje Slovenije in predstavlja ugoden, varen, udoben in okolju prijazen način prevoza.