potnikove pravice
Pravice potnikov v železniškem prometu

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu na območju Evropske unije so poenotene. To povečuje kakovost storitev železniškega potniškega prometa v evropskem prostoru. Področje pravic in obveznosti potnikov v železniškem prometu so usklajene z evropsko zakonodajo in pokrivajo naslednja področja:

  • zagotavljanje ustreznih informacij v primeru zamude ali odpovedi vlaka,
  • povračilo cene vozovnic ali odpovedi potovanja v primeru zamude vlaka,
  • odškodnina v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage,
  • zaščita in pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo,
  • določanje in spremljanje standardov kakovosti, obvladovanje tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov in reševanje pritožb.

Postopek uresničevanja pravic potnikov v notranjem železniškem prometu
Če so potnikom v notranjem železniškem prometu, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo kršene pravice, imajo potniki pravico nasloviti pritožbo na prevoznika, pri katerem so kupili vozovnico. To je v Sloveniji podjetje Slovenske železnice, Potniški promet, d.o.o.

Če potnik ni zadovoljen z obravnavo zahtevka oziroma pritožbe pri prevozniku, ali pa prevoznik v predpisanem roku ne odgovori, ima potnik možnost vložitve pritožbe na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Postopek vlaganja pritožbe na portalu AKOS
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije nudi informacije o postopku vlaganja pritožbe v zvezi s pravicami potnikov v železniškem prometu.